Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Sine tuo nümine, Want zonder U bestaat ihil est in hómme, er voor den mensch noch

iNinii est innoxium. goed,

Noch deugd, noch onschuld.

7. Lava quod est sórdi- Ach, wil onze wonden dum- heelen,

Riga quod est aridum, Ons reinigen van smet Sana quod est saucium. het dorre van den geest

8. Flecte quod est rigi- In ons bedauwen, 't

, stugge en koele op doen

rove quod est frigi-houden,

du™' Dat steeds de bron van

Sana quod est dévium. alle zonden is geweest.

9. Da tuis fidélibus, Geef, Heiige Geest, aan In te confidéntibus die zich uwer toeverSacrum septenarium. trouwden,

De Zevengaaf,

10. Da virtütis méri- En zij het eindloos loon ï?' . ^er deugd,

Da salütis éxitum, Dat hun is toegelegd,

Da perénne gaudium. die op uw sterkte bouwAmen. Alleluja. den,

Onze erfschat en ons deel, bij de onverstoorbre vreugd,

Waarmee de Heemlen U in eeuwigheid aanschouwden.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Joannes

In dien tijd zeide Jesus tot zijne Leerlin-

Sluiten