Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed

God. Beminnaar der k^heid, dieuwe Martelares, de H. J P voornemen

WijZe/e\CSedSS tebewaien; geef geAl door

sus-Christus.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

Ik dank U, Heer Koning, enz., zie bladz.

182. .

Alleluja, alleluja.

t. « Adducentur, » zie bladz. 676.

Vervolg van het H. Evange.ie volgens Mattheüs

In dien tijd zeidejesus, ««., ziehadz. 184.

Bij de Offerande

Afferéntur RepnKoninggelefd

titia et exsultation . . ^ gevoerd worden tot

ducéntur intemplum R g jhet paieis (den hemel) tot Dómino, alleluja. den Koning en Heer, al¬

leluja.

Sluiten