Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)

Stil Gebed

Neem, o Heer, de gaven aan, enz., zie bladz i85.

Prafatie van Paschett, bladz. 660.

Bij de Communie

Confundantur supérbi, (Geef) dat de hoovaarquiainjüsteiniquitatem fe- digen beschaamd worden, céruntinme: ego autem in omdat zij mij onrechtvaarmandatis tuis exercébor, dig vervolgd hebben : ik in tuis justificatiónibus, ut (inmiddels) zal mij (te non confündar, alleluja, meer) oefenen in uwe geboden, uwe wetten (waardoor ik) gerechtvaardigd word, opdat ik niet beschaamd worde (in mijn vertrouwen), alleluja.

Na de Communie

Mogen, Heer de Geheimen, enz., zie bladz. 1S6.

Feest van den heiligen Joannes-Baptista de la Salie, Belijder

15 MEI

De heilige Joannes-Baptista de la Salie, afstammeling eener adele familie, werd den 3o April 16S1, te Reims geboren. Van zijne teederste jeugd af, onderscheidde hij zich door zijne groote godsvrucht. De lezing van het leven der Heiligen was voor hem

Sluiten