Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 172S door den paus Benedictus den XIII kerkelijk goedgekeurd, is heden gansch de wereld door verspreid.

Bidden wij lieden God vurig door de voorspraak des H. Joannes, dat Hij de Broeders der christehjke scholen en allen, die zich aan het godsdienstig onderwijs wijden moed en kracht geve, om hunne zoo moeilijke en verdienstvolle taak te zijner eer te vervullen — en dat het volk begrijpe, dat christelijk onderwijs het eenig noodzakelijke is voor Kerk en maatschappij, voor het heden en voor de toekomst—en dat het zijn plicht begrijpe van door gebed en aalmoes dat onderwijs te steunen.

Het begin der Mis

Sinite parvulos venire ad me; et ne prohibuéritis eos : talium est enim regnum Dei. (Alleluja, alleluja.) Ps. Qui timétis Dóminum laudate eum : univérsum semen Jacob, glorificate eum. fr. Gloria Patri. — Sinite.

Laat de kinderen tot Mij komen; en belet het hun niet : denzulken behoort het rijk Gods. (Alleluja, alleluja.) Ps. Gij die den Heer vreest, looft Hem : verheerlijk Hem, gij het geheel Jacobs geslacht. f. Glorie zij den Vader. — Laat.

Gebed

God, die tot het christelijk onderricht der armen en tot bevestiging der jeugd op den weg der waarheid den H. Belijder, JoannesBaptista hebt verwekt, en door hem eene

Sluiten