Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cos alleluja, alleluja, alle-'honig uit de steenrotshen ' p. Kxsultate Deo, verzadigd, alleluja, allelu■idfütóTf nostro : jubilate ja, alleluja, ft. Juicht voor Deo Jacob. V. Gloria Pa- God, onzen Helper, jutri. - Cibavit eos. belt voor den God van

Jacob. V. Glorie zij den Vader. - Hij heeft.

Gebed

God, die onder dit wonderbaar Sacrament,

enz., zit blads. 84.

Lezing uit den eersten Brief van den H. Apostel Paulus aan de Connthiers

Broeders: Ik heb van den Heer ontvangen., cuz.y zie blcidz. 85.

Graduale

Oculi omnium in te spe-| Aller oogenhopenop

rant Dómine, et tu das U, Heer; en Gij geeft hun

iHis escam in tempore voedsel ten rechten tijde ODDortüno *. Aperis tu Gij opent uwe hand, en

manum tuam, et imples vervult ieder schepselmet

omne animal benedictió- zegening.

"Allelüia alleluja. *. Ca- Alleluja, alleluja, f. Mijn ro mea lere est cibus, et Vleesch is waarlyk spys Sanguis meus vere est po- en mijn Bloed is waarhjk tus: qui mandücat meam drank; die mjr, Vleesch Carnem et bibit meum eet en myn Bloed drinkt, Sdnguinem, in me manet,|blijft in Mij en Ik ,n hem. et ego in eo. '

Sluiten