Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe fonte gentes hau- Dat de volken uit deze r'an' bron putten

Remissiónis gratiam. De genade van verge* ving.

5. Peretissum ad hoe Daarom is Het door de est lancea, lans doorboord

Passümque ad hoe est En heeft daarom de vülnera, wonde ontvangen,

Ut nos lavaretsórdibus, Om ons van onreinheden te wasschen

Unda fluénte et sangui- In den stroom van wane- ter en bloed.

6. Decus Parénti et Fi- Eerbetoon aan Vader 1'°> en Zoon

Sanctóque sit Spiritui, En aan den H. Geest.

QuibuS potéstas, glória Aan wie macht is en majesteit

Regnümque in omne est En heerschappij in eeusaeculum. Amen. wigheid.

Antifoon

DISCITE A ME

Discite a me, quia mitis Leert van Mij, dat Ik sum, et hümilis corde : zachtmoedig en ootmoedig van harte ben:

et inveniétis réquiem en gij zult rust vinden animabus vestris. voor uwe zielen

Sluiten