Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nróbriis, miserére no- digd met versmadingen, ontferm U onzer. Cor Jesu, attritum pro- Hart van Jesus, gebropter scélera nostra, ken om onze misda¬

den,

Cor Jesu, usque ad Hart van Jesus, gehoormortem obédiens fa- zaam geworden tot ctum, ^en dood,

Cor lesu, lancea per- Hart van Jesus met de

forïtum, lans doorstoken,

Cor Jesu, fons tótius Hart van Jesus, bron consolatiónis, _ van alle vertroos- o

H. ting, S,

Cor Jesu, vita et resur- £» Hart van Jesus, ons Ie- n réctio nostra, 3" ven en onze verrij-

° zenis, ^

Cor Jesu, pax et recon- o Hart van Jesus, onze § ciliatio nostra, %■ vrede en onze ver- g

zoening,

Cor Jesu, victima pee- Hart van Jesus, slachtcatórum, offer voor de zonda¬

ren,

Cor Jesu, salus in te Hart van Jesus, heil van

sperantium, die op U hopen,

Cor Jesu, spes in te Hart van Jesus, hoop moriéntium. van die in U sterven

Cor Jesu, deliciae San- Hart van Jesus, wellust

ctórum ómnium, van alle Heiligen,

Agnus Dei, qui tollis pee- Lam Gods, dat de zonden cata mundi, paree no- der wereld wegneemt, bis, Dómine. spaar ons Heer.

Agnus Dei, qui tollis pee- Lam Gods, dat de zonden cata mundi, exaudi nos, der wereld wegneemt, Dómine, verhoor ons Heer.

Agnus Dei, qui tollis pee- Lam Gods, dat de zonden

Sluiten