Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versterk gij uwe broeders; » K weid mijne lammeren, weid mijne schapen. » (1) Petrus predikte het eerst aan Joden en Heidenen, werd in de gevangenis geworpen, daaruit door een Engel verlost, vestigde zich te Antiochië,waar hij zeven jaren verbleef, keerde dan naar Rome terug, bestierde van daar uit de geheele Kerk, totdat hij op dezen dag van het jaar 67, met het hoofd naar beneden bekruist werd onder Keizer Nero.

" Op dezen zelfden dag werd de H. Paulus onthoofd. Deze Apostel was geboren te Tarsis, een even groot vervolger der Kerk van Christus, als ijverig aanhanger der Joodsche wet. Toen hij naar Damascus ging, om de Christenen te vervolgen, werd hij door den Heer zeiven bekeerd. Een bliksemstraal wierp hem van het paard en hij hoorde eene stem : « Saulus, waarom vervolgt gij Mij ? » «Wie zijt Gij, Heer,» vroeg Paulus, «en wat wilt Gij, dat ik doe?» De Heer gelastte hem naar Ananias te gaan, opdat hij door dezen onderwezen en gedoopt zou worden, voorspelde hem, dat hij veel te lijden zou hebben voor zijnen Naam, want dat hij een uitverkoren vat was, om den Naam van Jesus aan de Heidenen te brengen.

(1) Matth.XIV, 18-19. - Luc. XXXI, 32. - Joan. XXI, 17.

Sluiten