Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Velata dum meridiem Waar 't heilgeloof aanccrnat Fides, biddingwordt en middag¬

klaarheid,

Et solis instar, sola re- Waar liefde en vrede gnet Charitas. troont en onverhulde

waarheid.

2. Sit Trinitati sempi- Drieêenig God, U zij térna glória, voortdurend eerbetoon

Honor, potéstas, atque En hulde en opperjubilatio, macht in 't zeegnend lied

geboön,

In unitate, quae gubér- U, die in wezen één, nat ómnia, den loop der wereld

leidt

Per univérsa seternita- Al de eeuwenreeksen tis ssecula. Amen. door der eindlooze eeu¬

wigheid.

Lofzang uit de Vespers van Petrus-Banden

QUODCUMQUE IN ORBE

i. Quodcümque in orbe Wat gij hier op aard néxibus revinxeris, zult binden, zal ook, Pe-

Erit revinctum, Petre, trus bij den Heer in arce siderum : In den hemel zijn ge-

Et quod resólvit hic po- bonden, ja, maar Gods getéstas tradita, nae daalt nêer

Erit solütum coeli in al- In de ziel, wie gij de to vértice : zwaarte van het schuld-

In fine mundi judicabis juk afgelicht sceculum. En '« Jesus' Naam ,be"

vrijd hebt van het piettrend strafgewicht.

54 30

Sluiten