Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE ZONDAG VAN JULI

Feest van het Allerkostbaarst Bloed Onzes Heeren Jesus-Christus

Wel is Vrijdag na den vierden Zondag in den \ aste gewijd aan de vereering van het H. Bloed, dat de Verlosser voor ons heeft vergoten.Maar zóó groote liefde, zóógroote prijs, voor onze verlossing gegeven, diende ook nog plechtig herdacht te worden; vandaar dat de H. Kerk ons heden, op Zondag, op bijzondere wijze te binnen brengt, dat haar Bruidegom Christus door zijn eigen Bloed eenmaal het Heilige is binnengegaan en (daardoor) de eeuwige verlossing gevonden heeft. Wij werden door den duivel gevangen gehouden, en cliencien de duivelen, maar wij zijn vrijgekocht uit de slavernij. Wij konden ons wel verkoopen, maar niet vrijkoopen. Daartoe kwam de Verlosser: Hij stortte zijn Bloed en kocht de geheele aarde. Gij vraagt, wat Hij gekocht heeft ? ziet, wat Hij gaf, en gij zult bevinden, wat Hij gekocht heeft. De prijs is net Bloed van Christus. En welke waarde heeft dat? De geheele aarde, alle volken. (H. JOAN. CHRYS.)

Welke reden tot dankbaar herdenken: God heeft ons voorbestemd, zijne aangenomen kinderen te zijn door J.-C., door wiens Bloed

Sluiten