Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de Communie

tipkk" UW- heiliffe Tafel aangenomen. Heer hebben wij in vreugde water geschept uit de

Sn Rin erlossers; wij bidden U, dat

zijn Bloed ons worde tot eene waterbron

enhePerrscght.t0t ^ Die leef'

derde zondag na pinksteren

Feest van het Allerzuiverst Hart van Maria

hJ/CtJS °"dfr. dc?e h™«ming, dat de H. Kerk heden de reinheid, de zuiverheid van Maria's leven viert vereert, ter navolging voorstelt; gelijk zij den

J! fCy„°Z voorhoudt den Onbevlekte,i oorsprong der H. Maagd.

d£Zt' 1liTneylid. Maria eeuige zonde, zelfs niet

den wem daarvan m haar hart toe. Immer werk-

LhZSlfuT ï nWde' °m d"t v«n oorsprong iehr ' ook allerzuiverst te behouden en

te bedaren geheel haar leven.

Ziedaar waarnaar ook elke menscli streven kan En al« valt de rechtvaardige zevenmaal daags,»in onvolmaaktheden; zich van vrijwillige das-eliiksche en van doodzonden vrij te houden, is aailiever gegeven die, en als hij met de genade medewerkt.

Het begin der Mis

,qmnis g-lória ejus fïliael a lle heerlijkheid der Reg,s ab mtus, in|A Koningsdochter is

Sluiten