Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende: Hij ontvangt zondaren en eet met hen. En Hij sprak tot hen deze gelijkenis zeggende : Welk mensch is er onder u, die honderd schapen heeft, en, als hij er een van verliest, niet de negen en negentig in de woestijn zal laten en heengaan naar het verloren totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vreugdevol op zijne schouders: en te huis komend roept hij zijne vrienden en buren bijeen, en zegt tot

hen : Verblijdt u met mij, want ik heb mijn

schaap gevonden, dat verloren was ? Ik zeg u dan, dat aldus meer vreugde zal zijn in den hemel over een zondaar, die boetvaardigheid doet dan over negen en negentig rechtvaardigen, die geene boetvaardigheid noodig hebben. Of welke vrouw, die tien drachmen heeft, als zij eene drachme verliest, zal niet een licht ontsteken en het huis vegen en ijverig zoeken, tot zij het vindt? En als zij het gevonden heeft, roept zij hare vriendinnen en buurvrouwen bijeen, zeggend : Verblijdt u met mij, want ik heb het drachme gevonden, dat verloren was ? Zóó, zeg Ik u, zal er bij de Engelen Gods blijdschap zijn over één zondaar, die boetvaardigheid doet.

->+H-

55

30

Sluiten