Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feest van den heiligen Rumoldus

Bisschop en Martelaar.

I JULI

Te reclit wordt deze Heilige de Apostel van Mechelen genoemd. In Ierland geboren en priester geviorden, voelde de H. Rumoldus zich geroepen aan de heidensche bewoners der Nederlanden het geloof te prediken. Eerst deed hij eene reis mar Rome, om de zending daartoe van den Opperherder te verkrijgen. Dan kwant hij in Brabant en werd doorgraaf Ado, beheerscher van dit land, welwillend ontvangen. In de omstreken van Mechelen, Lier en Antwerpen maakte de H. Rumoldus vele bekeerlingen, en vestigde hij te Mechelen den zetel van den christelijken godsdienst. God had den Heilige met de gaven van voorzegging en wonderen begiftigd. Tot loon voor ontvangene hulp en steun, voorspelde de Heilige aan de vrouw van graaf Ado een kind. Wanneer, later, dit kind kwam in het water te vallen en te verdrinken, wekte hij het op ten leven. De H. Rumoldus werd door sluipmoordenaars van het leven beroofd, waarschijnlijk uit haat, omdat hij een dezer wegens diens slecht leven berispt had. Graaf Ado deed den Heilige begraven in de kapel, welke deze ter eere van den H. Stephanus gebouwd had, en waar hij het meest verwijlde.

Het voorbeeld van den H. Rumoldus, die alles verliet, om aan onze heidensche voorouders het

Sluiten