Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÏfrï^wu11 b^Tijd- eenseezind make in liefde tot Haar. Gij, die leeft en heerscht.

Feest van den heiligen Vincentius

o L,f a Paulo, Belijder

■ 'v •- t IcL —- 2?

19JVU

Als me" den naam noemt van dezen Heilige, JZdV,ÜU haymhartigheid, medelijden,

uit a" 7' liefdadi^eid, voortkomend uit oprechte naastenliefde, het aan God zoo

Uef TJiih 'ierSte SCJ!0d •' " Heh «^n naaste hef gelijk ,1 zeiven.» Drf « het grootste gebod

ZrÏM ,1 ***** VerVHU Wl'Wchevet

Geen soort van menschel,jke ellende, waaraan de

mn)uC/ ™ei tey hulP hvam •' geloovigen in de macht der ongcloovigen geraakt; vondelingen, studerende jeugd, maagden, wier zedelijkheid gevaar liep, verjaagde kloosterlingen, gevallen vrouwen, tot de galeien veroordeelden, vreemdelingen, zieken, onermogende kunstenaars, krankzinnigen, bedelaars: zij^allen en fallooze andere ellendigen vonden een cader tn de fallooze huizen, welke Vincentius' liefde tot de armen had weten te stichten.

Den 27 September 1660 overleed de H. Vincentius in het moederhuis van den H. Lazarus te Parijs. Toch leeft de Weldoener der menschheid voort in zijne talrijke ja ontelbare kinderen en instellingen:

Sluiten