Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnengevoerd hebben in het huis mijner moeder, van haar die mij voortbracht. Ik (de bruidegom) bezweer u, dochters van Jerusalem, bij de reeën en herten der velden, dat gij mijne beminde niet wekt of doet ontwaken, vóór dat het haar belieft. Plaats mij als een'zegel op uw hart, als een zegel op uw arm; want de liefde is sterk als de dood, de minnezucht wreed als de hel: hare fakkels zijn als vuur en felbrandende fakkels. Vele wateren kunnen de liefde niet dooven, noch de vloeden haar overstelpen : al gaf iemand al het bezit van zijn huis in ruil voor de liefde, men zou het als niets achten.

Graduale

« Dilexisti justitiam, » zie bladz. 206.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Lucas

Te dien tijde vroeg zekere Pharizeeër Jesus, om bij hem te eten. En het huis des Pharizeeërs binnengegaan zijnde, zat Hij aan. En ziet eene vrouw, die in de stad eene zondares was, als zij vernam, dat Hij in des Pharizeeërs huis aanzat, bracht een albasten kruik met balsem *. en van achteren aan zijne voeten staande begon zij zijne voeten met hare tranen te besproeien, droogde die dan met haar hoofdhaar af, kuste zijne voeten en zalfde die met balsem. En de Pharizeeër, die

Sluiten