Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde der Je smeten. Gebed, studie, versterving en verloochening van zich zeiven waren de mlddel" hun hoogste doel te bereiken ». I. alles tot meerdere eer van God te verrichten. Vandaar dat de Jesuïeten zich wijden aan het onderwijs der jeugd aan de prediking binnen en buitenlands aan al datgene wat, en op welke wijze ook Gods meerdere

eer kan bevorderen. , , ,

Dit is het ook, wat élk inzijn staat en stand, hoe nederig of gering, kan en met trachten vooroogen te houden en te bewerken: de meerdere eer en glorie van God; en wat elk door de voorspraak van den H. Ignatius kan en zal verwerven, als hij dat aan God vraagt.

Het begin der Mis

srrsr

confiteatur quia Dóminus de aarde zijn, » dat alle jesus Christus in glóna tong behjdedatdeHeer est Dei Patris. Ps. Gloria- jes^ïs indeheerlykhe.d

Snt^rtuJ

quóniam tu benedices ju- men, die uwen_Naamihef-

sto V. Glória Patri. - In hebben : want Gij zult den N,_- rechtvaardigen zegenen.

Nóm y. Glorie zij den Vader. -

Dat in den Naam.

Sluiten