Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graduale

« Constitues eos, » zie bladz. 845.

Alleluja,alleluja, jfr. Sol- Alleluja, alleluja. ve,jubénte Deo, terrarum, ï\ Breek, Petrus, op Gods Petre, catënas; qui facis bevel,deaardscheboeien: ut pateant coeléstia regna gij die maakt dat het hebeatis. Alleluja. meirijk openstaat voor de

heiligen. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Mattheüs

In dien tijd kwam Jesus, enz., zie bladz. 317. — Credo.

Bij de Offerande

Constitues eos princi- Gij zult hen stellen tot pes super omnem terram: Vorsten over geheel de mémores erunt Nóminis aarde : en zij zullen uwen tui, Dómine, in omni pro- Naam, Heer, indachtig zijn génie et generatióne. (uwe macht verkondigen) van geslacht tot geslacht.

Stil Gebed

Het U opgedragen Offer, Heer, verlevendige en sterke ons immer door de voorspraak van uwen H. Apostel Petrus. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van den heiligen Paulus.

Heilig, Heer, de gaven, enz., zie bladz. 3i8.

Sluiten