Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bum bonum : dico ego spreid. *. Mijn hart heeft opera mea Regi. dit goed woord (lied) ont¬

boezemd : Ik wijd den

Koning mijne zangen.

Alleluja, allelüia. *\Can- Alleluja, alleluja, f. (Hij dor est lucis setérnse, spé- is) een glans van het eeuculum sine macula, et wig licht, een spiegel zonimago bonitatis illius. Al- der vlek en een beeld van leluJa- zijne goedheid. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Mattheüs

In dien tijd nam Jesus met zich, enz., zie bladz. 435. — Credo.

Bij de Offerande

Glória et divitiae in do- Heerlijkheid en schatmo ejus : et justitia ejus ten zijn in zijn huis : Zijne manet in saeculum saeculi, gerechtigheid blijft in de alleluja. eeuwen der eeuwen, alle¬

luja.

Stil Gebed

Heilig, bidden wij, Heer, de opgedragen gaven door de heerlijke Gedaanteverandering van uwen Eeniggeborene; en reinig ons van de smetten der zonden door den luister zijner verheerlijking. Door denzelfden onzen Heer.

Gedachtenis

der HH. Martelaren.

Wij dragen U op. Heer, de geschenken

Sluiten