Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dómini. V. Gloria Patri, vens), die volgens de wet— Custodivit. tendesHeeren wandelen.

f. Glorie zij den Vader. — Mijne ziel.

Gebed

Geef, bidden wij U. Heer God, aan uwe dienaren, dat wij de voorbeelden van onschuld en trouw in uwen dienst van hem navolgen. waaraan de engelachtige jongeling Joannes de bloem van zijn leven heeft gewijd. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van den H. Laurentius, Martelaar.

Geef ons, bidden wij, enz., zie bladz. 929.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

Ik zal u danken en loven en den Naam des Heeren zegenen. Als ik nog jong was» vóór ik mij tot reizen begaf heb ik openlijk door mijn gebed de wijsheid gezocht. Vóór den tempel heb ik er om gebeden en tot het einde zal ik ze blijven zoeken. Zij heeft dan in mij gebloeid als eene vroegtijdige druif : mijn hart heeft zich er in verheugd. Mijn voet bewandelde den rechten weg, van mijne jeugd af heb ik haar gezocht. Ik heb mijn oor een weinig tot haar geneigd, en ik heb ze verkregen. Ik heb veel wijsheid in mij zei-

Sluiten