Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven gevonden, en heb er grooten voortgang in gemaakt. Aan hem die mij wijsheid geeft, schrijf ik de eer toe. Nu maakte ik het besluit, ze toe te passen; ik beijverde mij het goede te doen, om niet beschaamd te worden. Mijn geest heeft om haar gestreden en door ze ten uitvoer te brengen ben ik er in versterkt. Ik heb mijn hart op haar gesteld, en in de kennis van mij zeiven ze gevonden. Met haar bezat ik van den beginne af mijn hart; daarom zal ik niet verlaten worden. Ziet met uwe oogen aan, hoe ik weinig heb gewerkt en groote rust voor mij gevonden.

Graduale

Consummatus in brevi, explévit témpora multa. f. Placita enim erat Deo anima illius : propter hoe properavit edücere illum de raédio iniquitatum.

Alleluja, alleluja. S". Condémnat autem justus mórtuus vivos impios, et juvéntus celérius consummata longam vitam injüsti. Alleluja.

In weinig tijd volmaakt, heeft hij langen tijd geleefd. f. Want zijne ziel was Gode welbevallig : daarom heeft Hij zich gehaast hem weg te nemen uit het midden der ongerechtigheden.

Alleluja, alleluja, f. De overledene rechtvaardige veroordeelt de nog levende goddeloozen, en de jeugd, die zoo snel verliep, het lange leven dés onrechtvaardigen. Alleluja.

Sluiten