Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

Zie, barmhartige God, neder op de gaven, welke wij offeren, terwijl wij in den geest de liefde herdenken, waarvan de H. Joannes onder deze Geheimen blaakte. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van den H. Laurentius, Martelaar.

Ontvang, Heer, de U waardiglijk aangeboden, enz., zie bladz. g3i.

Gewone Prefatie, bladz. i33.

Bij de Communie

Ego dilécto meo, et diléctus meus mihi, qui pascitur inter lilia. Invéni quem diligit anima mea : ténui eum, nee dimittam.

Ik behoor mijnen beminde, en mijn beminde mij, die zijn voedsel neemt onder de leliën. Ik heb hem gevonden, dien mijne ziel bemint: ik zal hem vasthouden en niet laten gaan.

Na de Communie

Wij bidden U, barmhartige God, dat Gij ons, die van uwen hemelschen Maaltijd verzadigd zijn, gevet, dat wij, de voetstappen van den H. Joannes volgende, den weg uwer geboden met een vreugdevol hart bewandelen. Door onzen Heer.

Sluiten