Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l5 AUGUSTUS

diezelfde plaats bloemen bloeiende.Van daar nog het gebruik op sommige plaatsen, om op dezen dag bloemen te wijden.

Deze dag is de eerste onder alle Mariafeesten, ook wel Hoog-Lieve-Vrouw genoemd, voorafgegaan door eene boete vastendag.

Ieder Christen herdenke heden met innige blijdschap de verheerlijking zijner hemelsche Moeder, en wekke in zich het verlangen naar het hemelsch vaderland, en bidde de Hemelkoningin om bescherming op de pelgrimsreis door dit aardsche leven.

Het begin der Mis

Gaudeamus omnes in Dómino, diem festum celebrantes sub honóre beatae Mariae Virginis : de cujus Assumptióne gaudent AngeH, et collaudant Filium Dei. Ps. Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego óperamea Regi. y. Glória Patri. — Gaudeamus.

Laten wij allen ons verheugen in den Heer, nu wij feest vieren ter eere der H. Maagd Maria: om wier Opneming de Engelen zich verblijden en den Zoon Gods verheerlijken. Ps. Mijn hart heeft dit goed woord (lied) ontboezemd : ik spreek mijne gezangen (ter eere van) den Koning uit. Glorie zij den Vader. — Laten wij.

Gebed

Vergeef, bidden wij U, Heer, de misslagen uwer dienaren; opdat wij, die U door

Sluiten