Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Offerande

Prótege, Dómine, ple- Bescherm, Heer, door bem tuam per signum het teeken van uw Kruis sanctse Crucis, ab insidiis uw volk voor de lagen inimicórum ómnium : ut aller vijanden; opdat wij tibi gratam exhibeamus U een behaaglijk dienstservitütem,et acceptabile betoon bewijzen, en ons fiat sacrificium nostrum, offer U aangenaam worallelüja. de, alleluja.

Stil Gebed

Zullende gevoed worden met het Lichaam en Bloed van onzen Heer Jesus-Christus, door Wien de standaard des Kruises is geheiligd, bidden wij U, Heer onze God. dat, gelijk wij verdiend hebben het te aanbidden, wij ook voortdurend de uitwerking zijner heilrijke glorie mogen verwerven. Door denzelfden onzen Heer.

Gedachtenis

van Maria's Geboorte.

De menschheid uws Eeniggeborenen, enz., zie bladz. 971.

Prefatie van het H. Kruis, bladz. 365.

Bij de Communie

Per signum Crucis de Door het teeken des inimicis nostris libera nos, Kruises, verlos ons, onDeus noster. ze God, van onze vijan¬

den.

Sluiten