Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rozenkrans-Zondag

EERSTE ZONDAG IN OCTOBER

De H. Dominicus had in 1208 langen tijd te vergeefs gestreden en gepredikt tegen de ketterij der Albigensen. Dan smeekte hij de H. Maagd, om de harten der ketters te veranderen en hem in zijn werk voor de zaligheid der zielen te ondersteunen. De heilige Maagd verscheen aan Dominicus en leerde hem de oefening van den Rozenkrans, waardoor in korten tijd meer dan 100.000 ketters bekeerd werden. Welhaast verspreidde zich deze godsvrucht, doch werd algemeen in de H. Kerk ingevoerd door den H. Paus Pius V ten gevolge der roemrijke overwinning, welke de Christenen in den slag bij Lepanto op de Turken behaalden. De H. Pius had in 1571 het bidden van den Rozenkrans aan de geheele wereld voorgeschreven ter afwering van de vervolgingen der Turken, waaraan geheel Europa blootstond: en juist op dezen dag, toen de Christenen hunne gebeden verdubbelden en openbare processiën hielden, had bovenvermelde overwinning plaats, die dus te recht aan de voorbede der H. Maagd werd toegeschreven. Evenzoo in 1775, toen onder Paus Clemens XI de Turken andermaal door de Christenen verslagen we"den.

Sluiten