Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de Communie

Geef, smeeken wij U, almachtige God, opdat hetgeen wij van uw heilig Altaar genoten hebben op de beden van uwen heiligen Evangelist Lucas onze zielen heilige, en opdat wij door hetzelve beschermd mogen zijn. Door onzen Heer.

Feest der H. Ursula en Gezellinnen

Maagden en Martelaressen

21 OCTOBER

In de 5de eeuw werd deze heilige Koningsdochter door haar vader ten huwelijk gegeven aan een heidensch vorst, die ook andere maagden voor zijne soldaten had gevraagd en verkregen. Tegen haar zin scheepten zij zich te Londen in, werden door zeeroovers overvallen en nu voor de keuze gesteld, haar geloof en maagdelijkheid of het leven te verliezen. Onder aanvoering en op aansporen der H. Ursula. wijdden allen zich ten marteldood.

Omdat nu de H. Ursula zoovele ten hemel onderwees en geleidde, wordt zij gevierd als het toonbeeld van haar, die zich toewijden aan de christelijke opvoeding der vrouwelijke jeugd. Hare volgelingen, de Ursulinen, leggen zich dan ook bijzonder hierop toe, om, naast maatschappelijke kennis, geloof, godsdienstigheid en deugd de haar toevertrouwden in te

Sluiten