Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebt. Indien de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld geweest waart, zou de wereld wat het hare was hebben lief gehad; omdat gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld gekozen heb, daarom haat de wereld u. Gedenkt mijn woord,' dat Ik tot u gesproken heb: de dienaar is niet grooter dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij mijn woord onderhouden, zullen zij ook het uwe opvolgen. Maar dit alles zullen zij u om mijnen Naam aandoen; omdat zij Hem niet kennen, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen ware en tot hen gesproken hadde, zouden zij geene zonde hebben; nu echter hebben zij geene verontschuldiging voor hunne zonde. Die Mij haat, haat ook mijnen Vader. Als Ik onder hen geene werken had gedaan, welke niemand anders gedaan heeft, zouden zij geene zonde hebben; nu echter hebben zij die gezien en zij hebben Mij en mijnen Vader gehaat. Maar, opdat vervuld zou worden hetgeen in hunne wet geschreven staat: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. — Credo.

Bij de Offerande

« In omnem teryam, » zie bladz. 225.

Sluiten