Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Confessiónis, éxsules Bereidt ook ons in 't heiligdom

Vocate nos in patriam. Een zetelplaats bij God den Heer.

5. Choréa easta Virgi- o Maagdenstoet en Pelnum, grims-tal,

Et quos erémus inco- Die 't leven boetedoenlas de sleet,

Transmisit astris, Cceli- Roep gij ons uit het tum aardsche dal

Locate nos in sédibus. Naar't oord, waar smarte huist noch leed.

6. Auférte gentem pér- Des vijands bende, die fidam ons kwelt,

Credéntium de finibus ; Zij machtloos in haar overmoed;

Ut unus omnes unicum Daar, onder Christus' staf gesteld,

Ovile nos Pastor regat. Gods kudde veilig wordt gehoed.

7. Deo Patri sit glória, Den Vader, op zijn he¬

meltroon,

Natóque Patris ünico, Zij* met den Zoon en met den Geest,

Sancto simul Paracli- Het lied der eere in 't to, stof geboön

In sempitérna ssecula. Door 't schepsel, dat Amen. zijn Schepper vreest.

Sluiten