Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der te St-Hubert, Luik, en Lille-Sint-Hubert, waar de Heilige meer vereerd wordt.

Hier te lande echter is ook groot het vertrouw en op den H. Hubertus, ter afwering en genezing der gevreesde ziekte. Van daar het gebruik, dat vóór de Mis des Heiligen op 3 November brood gewijd wordt, waarvoor de volgende gebeden zijn voorgeschreven.

Zegening der Brooden ter eere van den H. Hubertus

t- Onze hulp zij in den Naam des Heeren.

n). Die hemel en aarde gemaakt heeft, y. Toon ons. Heer, uwe barmhartigheid. kJ. En geef ons uw heil. t. Help ons. Heer, onze Heiland. r). En bevrijd ons, Heer, om de eer van uwen Naam. t. De vijand vermoge niets op ons. i£. En de zoon der ongerechtigheid legge het niet toe, om ons te schaden.

f. Uwe barmhartigheid. Heer, kome over ons.

i^. Gelijk wij op U gehoopt hebben, t- Hij heeft hen gevoed met het vette der tarwe.

ii. En uit de steenrots, hen met honig verzadigd.

Sluiten