Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de zondaars, en hooger dan de hemelen geworden : die niet dagelijks noodig heeft, zooals de priesters, om eerst voor de eigene zonden offers op te dragen, daarna voor die des volks; want Hij heeft dit eenmaal gedaan, toen onze Heer Jesus-Christus zich zei ven offerde.

Graduale

Sacerdótes ejus induam Zijne priesters zal ik salutari : et Sancti ejus met heil bekleeden, en exsultatióne exsultabunt. zijne Heiligen zullen jubeV- Illuc prodücam cornu len en juichen, f. Daar zal David : paravi lucérnain ik een hoorn voor David Christo meo. doen ontspruiten, eene

lamp bereiden voor mijnen Gezalfde.

Alleluja, alleluja, y. Ju- Alleluja, alleluja, De ravit Dóminus et non Heer heeft bezworen, en paenitébit eum : Tu es het zal hem niet berouSacérdos in setérnum se- wen: Gij zijt Priester in ctindum órdinem Melchi- eeuwigheid volgens de sedech. Alleluja. orde van Melchisedech.

Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Mattheüs

In dien tijd zeide Jesus tot zijne Leerlingen : Waakt, want gij weet niet, op welk uur uw heer komen zal. Weet echter dit: Dat, als de huisvader wist op welk tiur een dief zou komen, hij zou waken en zijn huis niet zou laten doorzoeken. Daarom weest ock

Sluiten