Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap — doet voor en volgens het geloof leven en er voor sterven.

Deselfde Mis als bladz. 181, uitgenomen het Gebed

God, die op de kruin van den berg Sinaï aan Mozes de wet gegeven hebt en door uwe Engelen op dezelfde plaats het lichaam uwer H. Maagd en Martelares Catharina op wondere wijze hebt doen begraven; verleen, bidden wij, dat wij door hare verdiensten en voorspraak mogen geraken tot den berg die Christus is. Die met U leeft.

Feest der Kerkwijding

Ofschoon God hemel en aarde met zijne tegenwoordigheid vervult, heeft Hij echter om onzentwille bepaalde plaatsen gekozen, waar Hij wil aanbeden, gedankt, gesmeekt worden, waar Hem offers worden opgedragen. Op Gods bevel bouwde Mozes den tabernakel, Salomon den tempel te Jerusalem. Van de eerste dagen des Christendoms vereenigden zich ook de Christenen op eene bepaalde plaats, die zij Ecclesia, d. i. vereenigings-oord noemden, omdat zij daar bij elkander kwamen uitsluitend om te bidden, het woord Gods te aanhooren, de HH. Sa-

Sluiten