Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. en haar te zuiveren in den waterdoop door het woord des levens, om voor zich eene heerlijke Kerk te verkrijgen, waarop noch smet noch vlek of iets dergelijks kleeft, maar die heilig en onbevlekt is. Zoo moeten de mannen ook hunne vrouwen beminnen, als hun eigen lichaam. Die zijne vrouw liefheeft, heeft zich zeiven lief. Niemand toch haatte ooit zijn eigen lichaam: maar hij voedt, en koestert het gelijk Christus zijne Kerk : want wij zijn ledematen van zijn lichaam. van zijn vleesch en gebeente. Daarom znl e mensch zijn vader en moeder verlaten cj.i ijne vrouw aanhangen: en zij zullen twee zijn in één vleesch. Dit geheim is groot: ik zeg het met opzicht tot Christus en de Kerk. Maar gij allen gelijkelijk ' eenieder beminne zijne vrouw als zich zeiven : en de vrouw hebbe ontzag voor den man.

Van H. Drievuldigheid tot Septuagesima. Graduale

Vruchten van het huwelijk. — Zegenbede.

Uxor tua sicut vitis abündans in latéribus domus tuae. t. Filii tui sicut novéllae olivarum in circüitu mensae tuae.

Uwe vrouw zal zijn als een overvol geladen wijnstok aan de muren van uw huis. *. Uwe kinderen als de jonge takken van de olijfboomen rondom uwe tafel.

Sluiten