Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Communie

Ecce sic benedicétur Zie, zóó zal ieder mensch, omnis homo, qui timet die den Heer vreest, gezeDóminum : et videas filios gend worden : en moget filiórum tuórum : pax su- gij aanschouwen de kinper Israël. (7". P. Allelti- deren uwer kinderen : ja ) vrede over Israël. (P. T.

Alleluja.)

Na de Communie

Wij bidden U, almachtige God, dat uwe liefderijke gunst bijblijve aan de instelling uwer Voorzienigheid: en hen in langdurigen vrede bewaren, die Gij door een wettig verbond vereenigd hebt. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Vóór dat de Priester den gewonen zegen geeft, zegent hij eerst hen, die voor Christus vereenigd zijn door het H. Sacrament des Huwelijks, en met Hem één zijn geworden door de H. Communie.

De leden en wenschen, na het « Pater noster » den gehuwden toegesproken en toegewenscht, worden nu in Naam van God en der H. Kerk als gegeven.

De God van Abraham, de God van Isaac, en de God van Jacob zij met u : en Hij zelf vervulle u met zijnen zegen, opdat gij aanschouwd de kinderen uwer kinderen tot in het derde en vierde geslacht, en gij daarna

Sluiten