Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eeuwig leven hebbet zonder einde: daartoe helpe u onze Heer Jesus-Christus, die met den V ader en den H. Geest leeft en heerscht door alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

«Dit geheim is groot!» Groote, gewichtige, plechtige, heilige dag, waarop het H. Sacrament des Huwelijks is aangegaan, met en voor God. Zóó gezegend, zóó gespijsd, zóó gesterkt treden nu de jonggehuwden hunne nieuwe loopbaan in, vol vertrouwen op God, * om, elkander getrouw tot in den dood, een nieuw huisgezin te stichten tot eer van God en tot instandhouding der maatschappij, tot uitbreiding der Kerk. (1) Dat doel zal bereikt worden, en liefde, vrede en welvaart heerschen in hun huisgezin, wanneer daar godsdienst en deugd heerschen.Want dan zal het huisgezin worden die aangename, gelukkige kring, waarin man en vrouw en kinderen zich gaarne, ja het liefst bevinden. Tot bewijs en voorbeeld diene de H. Familie van Nazareth, het heerlijkste model voor een chiistelijk huisgezin, en dat tevens de krachtigste beweegredenen biedt voor elk huisge-

nrl1' ,Mfon.,V' d' Ven in z'jn herderlijk schrijven van 25 mU^e t0t aa evelin& en oprichting der H. Fa-

Sluiten