Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADORO TE

tens Dét°s * deVÓtC' „ Ve^or&en Godheid, ont der schijn van spijs en

r\ r * . drank

re^atTtas figÜ"'S ^ Waarachtig schuilende at,taS" op de Altaren, neem den

dank,

sübiSr C°r meUm t0tUm °e huIde en ^'eerbied J' van een hart, in U ver-

f, . slonden,

totum^éficit COntémPlans Dat U in 't stof aanbidt, totura deficit. maar vruchtloos ZQU doQr;

gronden.

in2teftHiturtaCtUS'gUStUS Gficht' &evoel «•

tur' smaak, 't schiet alles toch

c . te kort,

credtur S°'° tutV A"een 't gehoor, dat

doorhetWoord getroffen n j ■, wordt,

d.X' ',id,o.s,'tre"ïhfcr \r

' loot ten gids. — Dat

Nii u tt • woord des Heeren

vérius V6r Ventatis Gedoogt geen twijfel, maar eischt nedrig zielsverneêren.

dèïtzs Cruce latébatsola „ 'k Geloof uw Godheid ' dan, die eenmaal zich al-

. léén

hut'Jü,!"" *™'" dKmS

terwijl de Menschheid A , . hier meteen

Ambo tarnen credens Omhuld is; ik brene beiatque confitens, den 't loflied; maarTrouw-

moedig,

Sluiten