Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Se nascens dedit só- In zijne Geboorte gaf cium, Jesus zich tot gezel; in

Convéscens in edülium, het laatste Avondmaal tot Se móriens in prétium, spijs; tot losprijs in zijnen Se regnans dat in pree- dood, en in zijn rijk geeft mium. Hij zich tot loon.

5. O Salutaris hóstia! O heilzame Offerande! Quae cceli pandis ósti- Gij die de deur des he-

um : mels opent, zie : wreede

Bella premunt hostilia, vijanden kwellen ons; Da robur, fer auxilium. geef ons sterkte, breng ons hulp.

6. Uni trinóque Dómino Aan den eenigen, drieSit sempitérna gloria : vuldigen Heer moet eeuQui vitam sine término wige glorie toegekend Nobis donet in patria. worden. Dat Hij ons een

Amen. leven zonder einde in het

vaderland verleene. Am.

A ndere Lofzangen ten gébruike onder het Lof of de Processie: lauda sion, bladz. 794. salutis humanus sator, bladz. 730.

JESU, DULCIS MEMORIA, bladz. 298.

ave verum

Ave, verum Corpus, na- Wees gegroet, waartum ex Maria Virgine; achtig Lichaam, geboren uit de Maagd Maria;

Vere passum, immola- Dat waarlijk geleden tum in Cruce pro hómi- heeft en op het Kruis voor ne. den mensch is geslacht¬

offerd.

Cujus latus perfora- Uit Wiens doorboorde

Sluiten