Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOF- EN BEURTZANGEN

ter eere der

Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria

ave maria wees gegroet

Ave, Maria, gratia ple- AITees gegroet, Maria, na; Dóminus tecum; V V vol van genade; de benedicta tu in muliéri- Heer is met U; gezegend bus: et benedictus fructus zijt Gij boven alle vrouventris tui, Jesus. wen, en gezegend is de

vrucht uws lichaams, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, H. Maria, Moeder Gods, ora pro nobis, peccató- bid voor ons, zondaars, ribus, nunc et in hora nu en in het uur van onzen mortis nostrae. Amen. dood. Amen.

's Avonds vóór den eersten Zondag van den Advent tot Lichtmis.

alma redemptoris

Alma Redemptóris Ma- Verheven Moeder, die ter, het leven

Aan 's werelds Heiland hebt gegeven,

Quse pérvia coeli porta Gij, altijd oop'ne hemelmanes, poort,

Et stella maris, Gij, zeestar in dit bal¬

lingsoord,

Succürre cadénti, sur- Uw vallend volk wenscht gere qui curat, pópulo. zich te ontslaan

Van 't zondenjuk, breng redding aan,

Sluiten