Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevrijd worden. Door denzelfden Christus, onzen Heer. Amen.

ANGELUS DOMINI (i)

- ^"fe'us Dómini nunti- Et Verbum caro factum avit Marias, est,

Et concépit de Spiritu Et habitavit in nobis. Sancto. Ora pro nobis, san-

i-cce ancilla Dómini, cta Dei Génitrix.

Fiat mihi sectindum fi. Ut digni efficiamur verbum tuum. promissiónibus Christi.

magnificat, bladz. 649.

LITANIE VAN ONZE LIEVE VROUW, bladz. 3g.

AVE MARIS STELLA

1. Ave, maris stella, Wees gegroet, o zee-

■ star-

Dei Mater alma, Moeder van den Heere,

Atque semper Virgo, Immer reine Maagd, Felix cceli porta. Hemelpoort vol eere.

2. Sumens illud Ave, De Engel deelde U 't

Ave

Gabriélis ore, Van den hemel mede,

t unda nos in pace Maak dat omgekeerde

Mutans Evae nomen. Eva ons ten vrede.

3. Solve vincla reis, Slaak de boei der schul¬

den;

Profer lumen caecis, Schaf weer licht den blinden.

(1) Zie de vertaling, het gebed eu de hieraan verbonden aflaten, bladz. 31.

Sluiten