Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mala nostra pelle, Doe ons, vrij van t

kwade,

Bona cuncta posce. Al wat goed is vinden.

4. Monstra te esse Ma- Toon U immer Moeder, trem,

Sumat per te preces, Moog door U ons hooren,

Qui pro nobis natus, Hij, die ons ter redding, Tulit esse tuus. Uit U werd geboren.

5. Virgo singularis, Ongelijkbre Maged Inter omnes mitis. Boven al aanminnig, Nos culpis solütos Maak ons vrij van zonden,

Mites fac et castos. Zuiver en zachtzinnig.

6. Vitam praesta puram, Leer ons vlekloos leven, Iter para tutum, Veilig onze gangen, Ut vidéntes Jesum, Om met U bij Jesus Semper collaetémur. De eeuwige vreugd te

erlangen.

•7. Sit laus Deo Patri, Lof zij aan den Vader, Summo Christo decus, Christus ook, den Hee-

re'

Spiritui Sancto En den heiligen Troos¬

ter,

Tribus honor unus. A- Dendrieëeneééneeere. men. Amen.

O GLORIOSA VIRGINUM

i. O gloriósa Virginum, O roemrijkste der Maagden,

Sublimis inter sidera, Boven de sterren verheven,

Sluiten