Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iEtérna dona póssidet. Uw Naam en Waarheid heeft verkond.

4. Ob hoe precatu süp- Om hem, den winnaar plici, hier op aard,

Te póscimus, piissime, Zij ook ons lofgezang U waard,

In hoe triümpho Mar- En geve uw gunst ons, t,.ris schuldenvrij,

Dimitte noxam sérvulis. Plaats in des Hemels zaalgen rij.

5. Laus et perénnis gló- Den Vader, op zijn r;a eeuwgen troon,

Patri sit, atque Filio, Zij, met zijn ééngeboren Zoon

Sancto simul Paraclito, En met den Heilgen Geest, altijd

In sempitérna saecula. Ons lof- en glorielied Amen. gewijd.

GLORIA ET HONORE

Glória et honóre coro- Heer, met roem en eer nasti eum, Dómine; et hebt Gij hem gekroond, constituisti eum super ó- en hem gesteld over de pera manuum tuarum. werken uwer handen.

Ter eere van. een Belijder

ISTE CONFESSOR

1. Iste Conféssor Dómi- Hij, dien de volken als ni, coléntes Belijder van den Heere

Quem pie laudant pópu- Vereeren over de aard li per orbem, vol liefde en vroom ont¬

zag,

Sluiten