Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tótius mundi sériem heid brengen, nu en eeuw gubérnat bij eeuwen door. Amen.

Trinus et unus. Amen.

Voor een Belijder-I^eeraar

O DOCTOR OPTIME

O Doctor óptime, Ecclé- O uitstekend Leeraar, siae sanctae lumen, beate licht der H. Kerk, HeiliN., divinse legis amator, ge N., ijveraar voor Gods deprecare pro nobis Fili- wet, smeek voor ons den um Dei. Zoon Gods.

Voor een Belijder-Bisschop

ECCE SACERDOS

Ecce Sacérdos magnus, Ziedaar de Opperpriesqui in diébus suis placuit ter, die in zijn leven Gode Deo et invéntus est ju- aangenaam was, en rechtstus; etintémpore iracün- vaardig bevonden; en ten dise factus est reconcilia- tijde van gramschap is hij tio. tot verzoening geweest.

Voor een Belijder

DOMINE PR/EVENISTI EUM, bladz. 481.

Ter eere van eene H. Maagd

JESU, CORONA VIRGINUM

i. Jesu, coróna Virgi- 0 Jesus, Gij, der Maagnura, den kroon,

Quem Mater illa cónci- Die uit een Maagd gepit, boren zijt,

Quae sola Virgo partu- Hoor, hoe, gebogen rit, voor uw troon,

Hsec vota clemens ac- Ons loflied U wordt cipe. toegewijd.

Sluiten