Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paschen °a2

Tweede Paaschdag °°3

Beloken Paschen 668

5 April. H. Juliana, Maagd 675

Derde zondag na Paschen. — Feest der Bescherming van den H. Jozef .... 677

25 April. H. Marcus, Evangelist . . . 684

27 — H. Petrus Canisius, Belijder 691

1 Mei. HH. Philippus en Jacobus, Apostelen 695

3 — Vinding van het H. Kruis . . 701

6 — H. Joannes in de Olie .... 707 8 — Verschijning van den H. Aartsengel

Michaël 7°9

Maandag, Dinsdag en Woensdag vóór Christus'Hemelvaart. - De Kruisdagen 7'4

Onzes Heeren Hemelvaart 725

Vigilie van Pinksteren 73a

Pinksteren 74°

Tweede Pinksterdag 75a

Eerste Zondag na Pinksteren. - Feest der

H. Drievuldigheid 75^

13 Mei. H. Servatius. Belijder .... 768

15 - H. Dymphna, Maagd en Martelares. 772

15 _ H. Joannes-Baptista de la Salie. 774

16 — H. Joannes Nepomucenus, Martelaar. 780 24 — O. L. Vrouw, Hulp der Christenen . 783

H. Sacramentsdag 787

Vrijdag na den Octaafdag van het H. Sacrament. - Feest van het H. Hart van Jesus. 799

Akte van Toewijding aan het H. Hart van

Jesus

Litanie tot het H. Hart van Jesus Formulier van Toewijding aan het H. Hart

van Jesus •

5 Juni. H Bonifacius, Bisschop en Martelaar. 816

Sluiten