Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THA. — VUL.

Thamea (terne), g. «Iie —, de Theems.

Thebau (thiban), a. Thebaansch, i. Thebaan

Thebea (thibg), g. Thebe.

Thenils (temt#), mv. Themi*.

Theo bald (thiabóld), m. Theobald; —dore.

m. Theodoor.

Therean IlirUt). w. Thereea.

*• Thessalie ; -l.„, Thesiallich, I. Theasaliër; —y (trmli), g.

The't?" 1'itü), my. Thetig.

Th!b.V(«t^VTfh.Tbê°rT,,e0b"W-

Thoin ai (torna), m. Thomas; — ion. m 1 nomson.

T!?.™0 • ('*«•»>•). —•». g- Thruclé; -Ion. a

lhracisch, 1. Thraciër.

Thule (thjül). g. Thnle.

Thuri.i(la IthjirttuUi»), g. Thorinien; —n

a. Thuringsch. i. Thuringer.

Tlb (tib), -ald, — by, f. voor Theobnld. .1! . #he —• de Tiber.

^rid (tul), f. voor Theodore.

Tlam (tim), — my, f. voor Timotliy; -otliv, in. Timotheua. *

Tit (tit), f. voor Thereaa, Treesje.

■ itana (tattanz), my. Titans.

Tltiini (ttëi»n), m. Titiaan.

Titu» (tattgs), in. Titus.

Tivoli (tivïli), g. Tivoli.

Tob ia. (tobata). m. Tol>ia>; -I», f.,0oi

i obian.

Tokay (toukel), g. Tokay.

■ oledo (tolidó), g. Toledo.

Ï°,M —>nY* ^ voor Tliomna. Tom.

, Tony (touni), f. voor Anthony, Toontje. I Tourimy (tüsnei), g. Doornik.

Trncy (treini), f. voor Thereaa, Treesje. Trafalgar (tr»f«ttff»), g. Tralalpar.

Trnjan (treid£'?t), —urn (trad zei nar), m. Tra janus.

Tronaylvanla (tronrilr+inj»), g. Zevenbergen

—ii, a. Zevenbergsch, i. Zevenberger. Trevea (trive), g. Trier.

Triera (trire), g. Trier.

Trieate (trien), g. Triest.

Tri pol (trtp»l), —|, K. Tripoli.

Triton (trait'n), my. Triton.

TriiiniTiri (trainmvirai), li. Driemannen. Trojmi (troujni), a. Trojaanse)!, i. Trojaan. Froy (troi), g. Troje.

Th «lor (tjürig), in. Tudor.

Tully (toli), m. Tiilliu.s.

Tunia (tjiknis), g. Tunis.

Tiircomaiia (t&kgmauz), i. Turcomannen. ■ itriii (tjurin), g. Turijn.

Turk (tvk), i. Turk; — ey, g. Turkije: -laht a. Turksch. ' *

Tuacaii (totkin), a. Toscaansch, i. Toscaan;

—y. g. Toscane».

Tweed (twid), g. the —, de Tweed.

Tyburn (tnibgh), g. Tyburn.

TyIer (tatfo), m. Tyler.

Tyiie (*ain), g. the —. de Tyne. TTyrTër('al,)' *' TyrU8; ~,an* »• Tyrisch, I.

Tyrol i ilr,l) f. the -. Tyrol; -la.. (liroulfn), a. Tyroolsch, i. lyroier.

Vkralne (iükretn), g. the de Ukralne.

l'lyne. (ju/ira). m. Ulyase».

Vral IjAral), g. the —, de Ural; — Mouii

tahia, (liet) Uralisch gebergte.

Vrai» ua (jür9n9$). my. üranus.

Urbao (tf&'w). m. ürbanus. Urbaan.

Url (jikri), g. Uri.

JJraly (v*/i), f. voor Uranla, Ursel. Ir nu In [üéüte), w. Ursuia. IJrueuay (jikrugtvei), g. Uruguay. Utah (jutd), g. Ufcah.

V.

JJal (tvel), t. voor Valenti.ie.

«alaU (rafel), g. Walliserland.

Valentlne (v<rl»ntain). m. ValentllB. Valerlan (ttaUHm), m. Valerlanus. «alparal.o (txzlpjraUo), g. Valparalao. Mandala {vtrndalz). t. Wandalen, yari.iaa (ratrina), g. Varinaa.

«and («om), g. Waadt, vaughan (tón), m. Yau^han.

Vanxhall tvükthSl). g. Yauxball.

«enetla (rani»»). g. Venetië; —a. Veneti-

aanich, !. Venetiaan. veniee (emu), g. Venetië.

«enua (vtna), my. Vetiun.

Vermout (vsmuiit), g. Vermont. ae.iiH.iit,, {vtiprtitn), m. Veapaeianui .eauviua l,vaAeja), (f. Vesuvius.

J Ictorla Iviktéarto). my. A w. Victoria % lei.na [tjetu), g. Weenen.

• In (vin), f. roor Vincent; —cent, m. Vincent.

Vlrgil (cOdii/),— Ina (vvdiilia), m. Virfrilius, . IrRli. ia {rö'lztnw), g. Virginié, w. Viririnia—lan, a. Virifii.i.ch ; I. VlrgialCr; — v,(r«iiitini), w. Virginia. ' '

J lat,.!» (vlitjul,), g. tl.e —, de Weichiel.

Itu. (vatta), m. Yeit.

J olya (co Iga), (r. the —. de Wol ra. J olhynia [vothtneg, g. Volhynië.

» ol.cian. (co li itu), i, Volplten.

J oage. (COHi), g. the —, de Vogesen. . ulcan (rnlkm), — ua, (Vilkeina). my. Vulcauus, Vulcaan.

Sluiten