Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder is het ons streven geweest, een echt Katholiek boekje te leveren. Daarom hebben wij eene les gewijd aan de « Maagd van Schiedam" en aan de roemrijke Martelaren, die bij de invoering der hervorming hun geloof met hun bloed hebben bezegeld. Om dezelfde reden ook hebben wij in een drietal lessen den jeugdigen leerlingen ten minste een kort overzicht gegeven van den strijd onzer Katholieke voorouders en de zegepraal, die hunne trouw aan de Moederkerk ten laatste heeft behaald.

Mogen we door onzen arbeid eenig nut stichten voor de Katholieke jeugd van Nederland : ziedaar onze eenige wensch.

Het overzicht van de voornaamste gebeurtenissen, dat wij achter het werkje hebben geplaatst, moet dienen om hetzelve meer volledig te maken. De feiten zijn in korte bewoordingen vervat, opdat ze door de leerlingen gemakkelijker van buiten geleerd kunnen worden.

Sluiten