Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij deed scholen bouwen en om de leerlingen tot vlijt aan te sporen, kwam hij dikwijls zelf naar hunne vorderingen vernemen; dan prees hij de ijverigen en bestrafte de tragen, en waren deze laatsten kinderen van voorname familiën, dan zeide hij hun, dat zij nooit of nimmer op eenigen voordeeligen post behoefden te rekenen.

4. De wetten, die Karei zijnen onderdanen gaf, waren juist geschikt voor zijn tijd. Wel waren ze streng, maar men dient in het oog te houden , dat de min of meer ruwe en onbeschaafde bewoners van Kareis uitgestrekt gebied, dat van den Oder en de Raab tot den Ebro, en van den Eider tot de Straat van Messina reikte, dikwijls door vrees voor straffen moesten in toom gehouden worden. Daarenboven wilde Karei, als oprecht Katholiek, ook zijne macht gebruiken om zulk kwaad te straffen , dat de tegenwoordige vorsten als onstrafbaar voor de wet beschouwen.

5. In de laatste jaren van Kareis leven begonnen de woeste Noormannen zijn gebied te bestoken, doch zij werden telkens door 's Keizers machtigen arm teruggeslagen. Hij vreesde hen niet voor zich zeiven, maar de gedachte, dat zij in de toekomst vreeselijke rampen aan zijn land zouden berokkenen, smartte hem innig.

6. Karei de Groote overleed in 814, na eene regeering van 46 jaren, te Aken. In deze stad, alsook te Nijmegen , verbleef hij gaarne, om van de zorgen der regeering uit te rusten. In laatstgenoemde stad heeft hij het Valkhof laten bouwen, en in Aken is de prachtige Domkerk door zijne zorgen opgetrokken. Hier ook werd zijn stoffelijk overschot bijgezet. In verschillende bisdommen van Frankrijk en Duitsland wordt

Sluiten