Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sticht uit van de monden van den Rijn tot aan Groningen. In die tijden waren vele bisschoppen ook wereldlijke vorsten, en hun wijs bestuur, het vertrouwen, dat men in hen stelde, zoomede de genegenheid der Katholieke koningen en keizers waren oorzaak, dat hunne gewesten bloeiden en machtig werden.

O. Naast het bisdom Utrecht bestond het graafschap Gelder en Zutfen, later in 1339 een hertogdom geworden. Dit omvatte het oostelijk deel van Gelderland en dat gedeelte van onze provincie Limburg, waar de steden Venloo en Roermond liggen, benevens een deel van de Rijn-Provinciën.

7. Verder had men nog het hertogdom Limburg , dat in 1288 na den slag van Woeringen, niet ver van Keulen, aan Brabant kwam. Het strekte zich uit over het zuidelijk deel der provincie van dien naam , alsmede over het aangrenzend deel van Duitschland.

8. Brabant, dat wij zooeven noemden, was oorspronkelijk het graafschap Leuven. Het werd later, evenals Gelder, een hertogdom en omvatte ook dat deel van Noord-Brabant, dat wij de Meierij heeten. Daar stichtte Godfried III in het jaar 1184 het later zoo beroemde Den Bosch. Het westelijk deel dezer provincie behoorde tot het markgraafschap Antwerpen; terwijl Zeeland, ten Zuiden van de Schelde, tot Vlaanderen gerekend werd. Voegt men hier nog bij de landstreek, aan Dirk geschonken, dan hebben wij geheel het tegenwoordige Nederland.

9. Nu hoort men nog wel eens van kleinere staten of zoogenoemde heerlijkheden; maar deze waren leengoederen , aan eene of andere aanzienlijke familie geschonken. Zij droegen den naam van achter-

Sluiten