Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben , bezorgd was voor den bloei van zijn land, heeft het nageslacht zijne gewelddadigheden vergeten. Nog steeds bestempelt hem de geschiedenis met den bijnaam van den Goeden.

7. Onder zijne regeering breidden zich dan ook handel en nijverheid uit. De kunsten en wetenschappen bloeiden, en Holland vooral maakte zich reeds toen geducht door zijne macht ter zee. Van 1438— 41 voerde het een gelukkigen oorlog tegen Lübeck en de bewoners der Oostzee-kusten.

8. 't Was tot Filips, die in het Oosten bekend stond als « de groote hertog van het Westen," dat de Paus zich wendde, om een kruistocht in 't leven te roepen

tegen te Turken.

Deze vijanden van den Christennaam bedreigden toen onder hun Sultan, Mahomed II, de stad Konstantinopel. Maar Filips' pogingen leden schipbreuk: het Gelofte f e e s t miste zijn doel, en de trotsche hoofdstad van het Oostersch keizerrijk bezweek in het jaar 1453.

De groote hertog stierf in 1467 , en liet aan zijn zoon, Karei den Stouten, een machtig en bloeiend rijk achter.

5. Eene Passiebloem op Nederlandschen bodem.

Wanneer gij den titel dezer les leest, moet gij niet denken aan eene bloem in den eigenlijken zin. Wij willen onder dien naam u wijzen op eene heilige maagd, die wel verdient, eene Lijdensbloem genoemd te worden. God, die wonderbaar is in zijne heiligen, heeft

Sluiten