Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerschzucht weten in te toornen, een goed en rechtvaardig vorst zou geweest zijn.

4. Zijne eenige dochter was Maria van Bourgondië, die hem in den ouderdom van slechts 20 jaren opvolgde Vóórdat wij iets van haar bestuur verhalen , moeten wij eenige jaren teruggaan , en nog even een feit aanstippen, dat een waarschuwende les bevat voor hen , die het vierde gebod overtreden en zich tegen hunne ouders bezondigen.

». In het Geldersche hertogdom waren onlusten uitgebroken, wijl men ontevreden was over het bestuur van Arnoud, die de zaak der Bourgondische vorsten , ten nadeele zijner onderdanen, wat te veel voorstond. Van die ontevredenheid maakte de zoon des hertogs , met name Adolf, op de schandelijkste wijze misbruik. Na een feestmaal te Grave, waar de oude hertog veelal verbleef, rukte de ontaarde zoon, geholpen door eenige slechte menschen, zijn grijzen vader des nachts uit het bed , en dwong hem, zonder dat de oude man zelfs behoorlijk gekleed was, vijf uren lang over het ijs te gaan, wijl hij zelf te paard volgde. Vijf jaar bleef de ongelukkige vader in het slot te Buren gevangen , en dat ondanks de liefdevolle vermaningen van den Paus, die Adolf bad, zich toch niet zoo schuldig te maken jegens zijn vader.

6. Nu werd Karei de Stoute als scheidsrechter aangewezen tusschen vader en zoon, en de Bourgondische hertog trad te liever als zoodanig op, wijl hij daarin een middel zag ter uitbereiding zijner macht. Arnoud en Adolf verschenen voor Karei; maar de ondankbare zoon wilde slechts van eene verzoening hooren, onder voorwaarde, dat de vader hem het hertogdom afstond.

Sluiten