Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wij zuchten in den diepslen nood,

Alom bedreigd door eeuw'gen dood; Ach, kom, en voer met sterke hand, Ons uit de^ellend' naar 't vaderland.

5. Daar danken we"~U in eeuwigheid,

Voor 't heil door U ons toebereid;

Daar zingen we^ eeuwig Uwen lof, Met gansch het juub'lend Hemelhof.

2 Zie, Schepper van het sterrenheer.

1. Zie, Schepper van het sterrenheer, Der Christ'nen licht, genadig neer, En neig van uit der zaal'gen koor Tot, die U smeeken, gunstig 't oor.

2. Gij, Jesus, die der helle macht Gebreideld hebt met hemelkracht,

Gij gaaft uit 's eeuw'gen Vaders schoot, Aan 't menschdom redding uit den dood.

3. Gij kwaamt om onze zondenschuld, Als hemelsch toonbeeld van geduld. Als schuld'loos offer hier op aard, Uit eene Maagdenschoot gebaard.

Sluiten