Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Maar nu, in heerlijkheid gesteld,

Wordt op heel denaard Uw Naam gemeld, En daarom knielen wij in 't stof, En brengen U met eerbied lof.

5. Eer, lof en glorie zij den Zoon,

Met Geest en Vader aangeboón,

En aller harten dank bereid,

Van nu af tot in eeuwigheid.

KERSTLIEDEREN.

3. Stille Nacht.

1. Stille nacht, heilige nacht,

In een stal sluimert zacht

't Jesuskind uit den Hemel gedaald, Van een godd'lijken luister omstraald, Zonder wereldsche pracht, (bis)

2. Stille nacht, heilige nacht,

Godes Zoon, o hoe lacht

Liefde uit uwen godd'lijken mond,

Gij neemt ons weg de schulden der zond',

Gij redt ons uit den dood. (bis)

Sluiten