Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De heilzon die ons komt beschijnen,

Wijst ons den weg naar 't Hemellicht, Zij doet den valen nacht vejdwijnen, Dien Adams val ons had gesticht,

Eeri val, die nu Gods een'gen Zoon Doet nederdalen van zijn troon.

3. Die Zoon, uit eene Maagd geboren,

Verschijnt hier in dit jammerdal, Om al, wie naar Zijn stem wil hooien,

Te brengen tot het zalig tal.

Juich dan, mijn ziel! zing Hem ter eer, Hij is uw God, uw Opperheer.

4. Ik val aan Uwe voeten neder,

O liefderijk, zachtmoedig Kind! O, Kind, zoo minnelijk als teeder,

Maak mij van zondaar tot uw vrind. Mijn ziel hoort Uwe liefdestem, z' Omhelze^U blij te Bethlehem.

Sluiten